Aktualności

 • TERMIN UCIEKA

  Dzisiaj jest ostatni dzień składania zgłoszeń do międzynarodowego projektu dla młodzieży w wieku 18 25 lat.  W ramach projektu jest przewidziany bezpłatny wyjazd na czterodniową konferencję do Włoch i możliwość spotkania się z młodzieżą z 5 krajów UE. Warunkiem udziału jest jest zlożenie dokumentów i dobra znajomośc języka angielskiego.

 • CHESZ WYJECHAĆ DO WŁOCH ZŁOŚ SIĘ DO PROGRAMU MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU

  Informujemy, że został przedłużony okres składania dokumentów do projektu pt. „Promoting and empowering Creative Resourceful, Enterprising Youngsters in Europe”. Uczestnikami projektu mogą być młode osoby w wieku od 18 do 25 lat. W ramach projektu jest przewidziany wyjazd na czterodniową konferencję do Włoch i możliwość spotkania sie z młodzieżą z 5 krajów UE. Warunkiem udziału jest jest zlożenie dokumentów i dobra znajomośc języka angielskiego.

 • I Etap projektu

  Planowanie i faza przygotowań:

  Jest to zasadnicza część projektu polegająca na  budowaniu kontaktów  między uczestnikami poprzez szkolenia i tzw. burze mózgów jako wstęp i przygotowanie do ponadnarodowego seminarium. Działania te będą się odbywać na poziomie lokalnym, po ustaleniu wspólnego harmonogramu i metodyki i przy wykorzystaniu wspólnych materiałów do wykonywania działań w 6 krajach.

  • Burze mózgów na szczeblu lokalnym: każdy partner zorganizuje przynajmniej 2 lokalne spotkania z młodzieżą wybraną do uczestnictwa w projekcie. Spotkania będą się koncentrować na dwóch tematach: kreatywności wolontariatu społecznego, kreatywność w  przedsiębiorczości.
  • Organizacja konferencji Skype w celu omówienia danych i informacji zebranych w czasie spotkań i lokalnych burz mózgów. Będzie służyła do ostatecznego wyboru wspólnych zasad i metodologii do debaty, omówiona zostanie  specyfika problemów , które zostaną omówione w ramach ponadnarodowego seminarium we Włoszech. Konferencja skupi się także na tematach zagadnień i sposobach wyboru metod szkolenia młodzieży do udziału w seminarium.
 • Rozpoczęcie naboru do projektu

  W zakładce Młodzież w działaniu - Aktualności jest dostępny formularz zgłoszeniowy  do międzynarodowego projektu  pt. " Promoting and empowering Creative Resourceful, Enterprising Youngsters in Europe"  realizowanego przez nasze Stowarzeszenie  . Zapraszamy młode osoby zainteresowne udziałem w projekcie do jego wypełnienia i złożenia w biurze Stowarzyszenia.
   
  Formularz zgłoszeniowy do pobrania

 • Projekt międzynarodowy dla młodzieży.

  Miło nam poinformować, że Regionalne Towarzystwo Rolno Przemysłowe „Dolina Strugu” jest partnerem projektu pt. „Promoting and empowering Creative Resourceful, Enterprising Youngsters in Europe”. W projekcie biorą udział organizacje z 6 krajów Europy. Projekt rozpoczyna się 1 października 2012 roku i zakończy się 30 września 2013 roku.

  Cele ogólne projektu:

  1. Promowanie wspieranie działalności młodzieży UE w polityce lokalnej,
  2. Sprzyjanie wymianie wiedzy i solidarności młodych ludzi z różnych krajów,
  3. Promowanie aktywnego obywatelstwa wśród młodzieży.

   

  Cele szczegółowe projektu  :

  1. Porównywanie doświadczeń i wymiany dobrych praktyk związanych z tematem aktywnego obywatelstwa oraz możliwość włączenia nowych pokoleń w sprawy publiczne związane z podejmowaniem  decyzji;
  2. Dyskusja w uporządkowany sposób o na temat kreatywności młodzieży w dziedzinie społecznej i wolontariatu;
  3. Podkreślenie związku między kreatywnością i przedsiębiorczością wśród  młodzieży i oraz możliwości oferowanych przez  strategię 2020 "Mobilna młodzież", która odpowiada za politykę młodzieży i być uczulony na tych sprawach;
  4. Dać polityce młodzieżowej "ekspertów i odpowiedzialnych ludzi”, możliwości doskonalenia swojej wiedzy opinii młodzieży z ich potrzebami;
  5. Pozwolić młodzieży lepiej zrozumieć dynamikę procesów podejmowania decyzji mających wpływ na ich życie.

   

  W trakcie realizacji projektu wyodrębniono 3 etapy :

  1. Planowania i przygotowań, w ramach którego przewidziano do realizacji 6 działań w okresie od  X 2012 do III 2013:
   1. Identyfikacja beneficjentów (młodzież, eksperci w dziedzinie polityki młodzieżowej,
   2. Burza mózgów na poziomie lokalnym (2 spotkania lokalne),
   3. Zorganizowanie międzynarodowej konferencji za pomocą Skype,
   4. Szkolenie młodzieży z udziałem ekspertów na szczeblu lokalnym,
   5. Opracowanie materiałów na seminarium.
  2. Wdrażania w ramach którego przewidziano do realizacji 1 działanie, IV 2013,

  2.1 Międzynarodowe czterodniowe seminarium.

  1. Ewaluacji, w ramach którego przewidziano do realizacji 4 działania w okresie od III  2013 do IX 2013:
  2.  
   1. Przygotowanie narzędzi ewaluacyjnych po seminarium,
   2. Przygotowanie dokumentów i kontynuacja projektu,
   3. Zorganizowanie spotkania w każdym zaangażowanym kraju,
   4. Rozpowszechnienie materiałów końcowych DVD, broszury

   

  Uczestnikami projektu mogą być ludzie młodzi w wieku 18- 25 lat (2 kobiety i 5 mężczyzn), bardzo ważny warunek dobra znajomość języka angielskiego.

 • Program

  "Młodzież w działaniu” to program Unii Europejskiej, dzięki któremu można  uzyskać dofinansowanie na realizację projektów dla młodzieży  w wieku 13–30 lat. Młodzi ludzie  mogą realizować swoje pasje, rozwijać umiejętności i zdobywać nowe doświadczenia w czasie wolnym od nauki.

  W programie mogą brać udział organizacje działające na rzecz młodzieży.

  Program wspiera przedsięwzięcia, które pomagają w rozwoju osobowości młodych ludzi oraz sprzyjać nabywaniu nowych umiejętności.

  HISTORIA

  Program "Młodzież w działaniu" został powołany do życia 15 listopada 2006 r., kiedy to przez Parlament Europejski oraz Radę Unii Europejskiej została przyjęta decyzja nr 1719/2006/WE ustanawiającą program na lata 2007-2013.

  Przy tworzeniu zasad działania programu wykorzystano doświadczenia z realizacji wcześniejszych programów: Młodzież dla Europy (1989-1999), Wolontariat Europejski (1996-1999) oraz Młodzież (2000-2006).

  Program został przyjęty po szerokich konsultacjach z różnymi środowiskami zajmującymi się problematyką i działaniami młodzieżowymi.

  CELE

  Program "Młodzież w działaniu" powstał nie tylko po to, aby finansować projekty młodych ludzi, ale także po to, by realizować inne, długofalowe cele, takie jak: przezwyciężanie barier, uprzedzeń i stereotypów wśród młodych ludzi i zastępowanie ich poczuciem solidarności i tolerancji, wspieranie mobilności młodzieży oraz promowanie aktywności obywatelskiej, a w szczególności obywatelstwa europejskiego.

  BUDŻET PROGRAMU

  Łączny budżet programu na siedem lat (2007-2013) wynosi 885 milionów euro.  Finansowany jest zarówno ze środków Komisji, jak i z budżetu Ministerstwa Edukacji Narodowej. Roczny budżet ustala Parlament Europejski i Rada. Kolejne kroki związane z przyjmowaniem budżetu można prześledzić na podanej stronie internetowej:

  http://ec.europa.eu/budget/documents/budget_current_year_en.htm

  Niniejszego Programu dotyczy linia budżetowa 15.05.55. Komisja zastrzega sobie prawo nierozdzielania całości dostępnych funduszy.