Nabór do kapituły Doliny Strugu

Inkubator Instytucjonalny wraz z Prezesem Regionalnego Towarzystwa Rolno-Przemysłowego „Dolina Strugu” zaprasza do ubiegania się o  wpis do składu kapituły Doliny Strugu związku z realizacją  projektu pt. „Wieloaspektowy Program Rozwoju „Sami Sobie” w mikroregionie „Dolina Strugu”, realizowanego przez Regionalne Towarzystwo Rolno – Przemysłowe “Dolina Strugu” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach  szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Więcej informacji w załącznikach poniżej:

Zapytania ofertowe nr 55/RTRP/SC/2014, 56/RTRP/SC/2014

W związku z zapytaniem ofertowym nr 55/RTRP/SC/2014 oraz 56/RTRP/SC/2014 proszę o składanie ofert na adres : Biuro Projektu w Tyczynie, 36-020 Tyczyn, ul Kościuszki 8.

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

Zapraszamy do składania ofert na dostarczenie materiałów eksploatacyjnych do drukarek - zapytanie ofertowe nr. 56/RTRP/SC/2014 w ramach programu pn. Wieloaspektowy Program rozwoju " Sami Sobie" w mikroregionie "Dolina Strugu" współfinansowany ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Szczegółowe informacje w zakładce SWISS CONTRIBUTION / zapytania ofertowe.

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

Zapraszamy do składania ofert na dostarczenie materiałów biurowych - zapytanie ofertowe nr. 55/RTRP/SC/2014 w ramach programu pn. Wieloaspektowy Program rozwoju " Sami Sobie" w mikroregionie "Dolina Strugu" współfinansowany ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Szczegółowe informacje w zakładce SWISS CONTRIBUTION / zapytania ofertowe.
http://www.dolinastrugu.pl/?q=node/40

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia dla mieszkańców z Doliny Strugu z zakresu:  produkcji ekologicznej i wytwarzania produktu lokalnego!

 

Uczestnikiem szkolenia może być: osoba prowadząca gospodarstwo rolne, jej współmałżonek lub domownik zamieszkały na terenie czterech gmin: Błażowa, Chmielnik, Hyżne, Tyczyn, a także prowadzący gospodarstwo rolne w tym terenie.

SPOTKANIE INFORMACYJNE DOTYCZACE INICJATYWY KLASTROWEJ

Regionalne Towarzystwo Rolno Przemysłowe „Dolina Strugu” informuje, iż dnia 14 grudnia 2013 roku w Tyczynie i Błażowej odbędzie się spotkanie dla osób prowadzących gospodarstwa agroturystyczne  bądź zamierzających rozpocząć działalność związaną z agroturystyką.
Celem spotkania będzie przedstawienie uczestnikom informacji o inicjatywie utworzenia  klastra turystycznego na terenie „ Doliny Strugu”.  
Miejsce spotkania:

NABÓR NA EKSPERTA

Regionalne Towarzystwo Rolno-Przemysłowe „Dolina Strugu ogłasza nabór na eksperta do Komisji Przyznającej Dotacje w ramach programu

pn. Wieloaspektowy Program rozwoju „Sami Sobie” w mikroregionie „Dolina Strugu”,

współfinansowany ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Szczegółowe informacje w zakładce SWISS CONTRIBUTION / zapytania ofertowe nr 47.

http://www.dolinastrugu.pl/?q=node/40

 

SPOTKANIE INFORMACYJNO-SZKOLENIOWE DOTYCZĄCE WYPEŁNIANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE - PSZCZELARSTWO

Dnia 14 listopada 2013 roku o godz. 10.00 i godzinie 15.00  w Tyczynie (w budynku OST Tyczyn) przy ul. Kościuszki 8, w sali konferencyjnej (na poddaszu) odbędzie się Spotkanie informacyjno-szkoleniowe dotyczące wypełniania wniosków w ramach 6 otwartego naboru dotyczącego dofinansowania przedsięwzięć dotyczących wsparcia w zakresie rozwoju pszczelarstwa, w ramach Wieloaspektowego Programu rozwoju „Sami Sobie” w mikroregionie „Dolina Strugu” finansowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Strony

Subscribe to Towarzystwo Rolno Przemysłowe RSS