SPOTKANIE INFORMACYJNO-SZKOLENIOWE DOTYCZĄCE WYPEŁNIANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE - TURYSTYKA

Dnia 13 listopada 2013 roku o godz. 14.00 w Tyczynie (w budynku OST Tyczyn) przy ul. Kościuszki 8, w sali konferencyjnej (na poddaszu) odbędzie się Spotkanie informacyjno-szkoleniowe dotyczące wypełniania wniosków w ramach 7 otwartego naboru dotyczącego dofinansowania przedsięwzięć związanych z turystyką, w ramach Wieloaspektowego Programu rozwoju „Sami Sobie” w mikroregionie „Dolina Strugu” finansowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na spotkanie. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 17 230 55 77

OGŁOSZENIE NABORÓW WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW PSZCZELARSKICH I AGROTURYSTYCZNYCH

Regionalne Towarzystwo Rolno-Przemysłowe "Dolina Strugu"  ogłosza dwa nabory wniosków o dofinansowanie projektów związanych z rozwojem pszczelarstwa oraz agroturystyki. Pełna treść ogłoszeń tych naborów znajduje się  na stronie internetowej RTR-P „Dolina Strugu” pod adresem:
http://www.dolinastrugu.pl w zakładce: Swiss Contribution w podzakładce:
Dofinansowanie projektów MŚP – granty – nabór 6           http://www.dolinastrugu.pl/?q=node/168
oraz

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

Zapraszamy do składania ofert na wykonywanie obowiązków opiekuna Inter-Klubu w miejscowości HYŻNE  - zapytanie nr 46/RTRP/SC/2013
w ramach programu pn. Wieloaspektowy Program rozwoju „Sami Sobie” w mikroregionie „Dolina Strugu”,
współfinansowany ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.
Szczegółowe informacje w zakładce SWISS CONTRIBUTION / zapytania ofertowe.
http://www.dolinastrugu.pl/?q=node/40

SPOTKANIE INFORMACYJNO-SZKOLENIOWE DOTYCZĄCE WYPEŁNIANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE NA PIEKARNIE I PRZETWÓRNIE OWOCOWO-WARZYWNE

Tyczyn, dnia 10 października 2013 roku

W dniach 15 i 21 października 2013 roku o godz. 10.00 w Tyczynie (w OST Tyczyn) przy ul. Kościuszki 8, w sali konferencyjnej na parterze odbędzie się Spotkanie informacyjno-szkoleniowe dotyczące wypełniania wniosków o dofinansowanie na piekarnie i przetwórnie owocowo-warzywną ogłoszonych naborów realizowanych w ramach Wieloaspektowego Programu rozwoju „Sami Sobie” w mikroregionie „Dolina Strugu” finansowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.
 
Program spotkania:

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

Zapraszamy do składania ofert na usługę przeprowadzenia szkoleń dla gospodarstw rolnych, agroturystycznych i MŚP  - zapytanie nr 45/RTRP/SC/2013
w ramach programu pn. Wieloaspektowy Program rozwoju „Sami Sobie” w mikroregionie „Dolina Strugu”,
współfinansowany ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.
Szczegółowe informacje w zakładce SWISS CONTRIBUTION / zapytania ofertowe.
http://www.dolinastrugu.pl/?q=node/40

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

Zapraszamy do składania ofert na usługę polegającą na utworzeniu dwóch klastrów i zarządzaniu nimi  - zapytanie nr 44/RTRP/SC/2013
w ramach programu pn. Wieloaspektowy Program rozwoju „Sami Sobie” w mikroregionie „Dolina Strugu”,
współfinansowany ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.
Szczegółowe informacje w zakładce SWISS CONTRIBUTION / zapytania ofertowe.
http://www.dolinastrugu.pl/?q=node/40

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

Zapraszamy do składania ofert na świadczenie usług cateringowych w trakcie szkoleń z zakresu :  Budowa i programowanie robotów  - zapytanie nr 43/RTRP/SC/2013
w ramach programu pn. Wieloaspektowy Program rozwoju „Sami Sobie” w mikroregionie „Dolina Strugu”,
współfinansowany ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.
Szczegółowe informacje w zakładce SWISS CONTRIBUTION / zapytania ofertowe.
http://www.dolinastrugu.pl/?q=node/40

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

Zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenia szkoleń z zakresu :  Budowa i programowanie robotów - zapytanie nr 42/RTRP/SC/2013
w ramach programu pn. Wieloaspektowy Program rozwoju „Sami Sobie” w mikroregionie „Dolina Strugu”,
współfinansowany ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.
Szczegółowe informacje w zakładce SWISS CONTRIBUTION / zapytania ofertowe.
http://www.dolinastrugu.pl/?q=node/40

Odpowiedzi na pytania

W zakładce Swiss Contrybution/Zapytania ofertowe  znajdują sią odpowiedzi na przesłane pytania dotyczące postępowania nr   41/RTRP/SC/2013.
http://www.dolinastrugu.pl/?q=node/40

Strony

Subscribe to Towarzystwo Rolno Przemysłowe RSS