Odpowiedzi na pytania

W zakładce Swiss Contrybution/Zapytania ofertowe  znajdują sią odpowiedzi na przesłane pytania dotyczące postępowania nr   40/RTRP/SC/2013.
http://www.dolinastrugu.pl/?q=node/40

 

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA
Zapraszamy do składania ofert na opracowanie księgi znaku marki "Dolina Strugu" - zapytanie nr 41/RTRP/SC/2013
w ramach programu pn. Wieloaspektowy Program rozwoju „Sami Sobie” w mikroregionie „Dolina Strugu”,
współfinansowany ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.
Szczegółowe informacje w zakładce SWISS CONTRIBUTION / zapytania ofertowe.
http://www.dolinastrugu.pl/?q=node/40

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA
Zapraszamy do składania ofert na wykonanie strategi marki "Dolina Strugu" - zapytanie nr 40/RTRP/SC/2013
w ramach programu pn. Wieloaspektowy Program rozwoju „Sami Sobie” w mikroregionie „Dolina Strugu”,
współfinansowany ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.
Szczegółowe informacje w zakładce SWISS CONTRIBUTION / zapytania ofertowe.
http://www.dolinastrugu.pl/?q=node/40

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie dokumentacji systemu cetryfikacji - zapytanie nr 39/RTRP/SC/2013
w ramach programu pn. Wieloaspektowy Program rozwoju „Sami Sobie” w mikroregionie „Dolina Strugu”,
współfinansowany ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.
Szczegółowe informacje w zakładce SWISS CONTRIBUTION / zapytania ofertowe.
http://www.dolinastrugu.pl/?q=node/40

 

 

Nabór na opiekunów Inter-klubów

Zapytanie ofertowe nr 38 dotyczy naboru na opiekunów Inter-klubów w Hyżnem

i Wólce Hyżneńskiej w ramach programu pn. Wieloaspektowy Program rozwoju „Sami Sobie” w mikroregionie „Dolina Strugu”,

współfinansowany ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Szczegółowe informacje w zakładce SWISS CONTRIBUTION / zapytania ofertowe.

NABÓR NA EKSPERTÓW

Regionalne Towarzystwo Rolno-Przemysłowe „Dolina Strugu ogłasza nabór na ekspertów do komisji przyznającej dotacje w ramach programu

WIRTUALNY SPACER

WIRTUALNY SPACER

Zapraszamy do wirtualnego zwiedzania nowo wybudowanego ośrodka szkoleniowo konferencyjnego.
Wirtualna wycieczka dostępna jest  w zakładce Centrum Edukacji Ekologicznej dla młodzieży.
 

WSPARCIE DLA AGROTURYSTÓW SPOTKANIE INFORMACYJNE

Regionalne Towarzystwo Rolno – Przemysłowe „Dolina Strugu” zaprasza rolników i agroturystów z Doliny Strugu do  Centrum Edukacji Ekologicznej w Błażowej

przy ul Myśliwskiej w czwartek 20 czerwca 2013 na godzinę 17 00 na spotkanie informacyjne.

W trakcie spotkania zaprezentujemy:

DOBRE PRAKTYKI

W biuletynie informacyjnym nr 1  " Inwestujemy w rozwój" wydawanym przez Samorzad Województwa Podkarpackiego ukazał się artykuł o realizowanym przez Regionalne Towarzytwo Rolno - Przemysłowe "Dolina Strugu" projekcie  pn. „Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych w Gminie Błażowa w celu rozwoju edukacji ekologicznej i Eko przedsiębiorczości”.

Projekt został pokazany jako przykład dobrej praktyki przy rewitalizacji obszarów zdegradowanych.

Zapraszamy do lektury.

INTER KLUBY

Zapraszamy mieszkańców „Doliny Strugu” do bezpłatnego korzystania z oferty Inter-klubów w następujących miejscowościach: Tyczyn, Wola Rafałowska, Kąkolówka, Hyżne, Futoma, Błażowa, Dylągówka, Wólka Hyżneńska, Borek Stary, Zabratówka.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach otwarcia. W ramach codziennej oferty Inter-klubów mogą:

Strony

Subscribe to Towarzystwo Rolno Przemysłowe RSS