DOTACJE NA TURYSTYKĘ I AGROTURYTSTYKĘ

W roku 2013 zostanie uruchomiony przez Regionalne Towarzystwo Rolno - Przemysłowe „Dolina Strugu” program dotacyjny wspierający turystykę i agroturystykę w Dolinie Strugu. Alokacja środków wynosi 80 000,00 CHF (Franków Szwajcarskich).
Dotacje będą przyznawane w ramach programu pn.„Wieloaspektowy Program Rozwoju ”Sami Sobie” w mikroregionie „Dolina Strugu”- współfinansowanego przez Szwajcarię z Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej
Szczegółowe informacje niebawem na naszej stronie internetowej.

DOTACJE DLA PSZCZELARZY

Informujemy, że w bieżącym roku zostanie uruchomiony przez Regionalne Towarzystwo Rolno - Przemysłowe „Dolina Strugu” program dotacyjny dla pszczelarzy. Alokacja środków wynosi 70 000,00 CHF (Franków Szwajcarskich).

Dotacje będą przyznawane w ramach programu pn.„Wieloaspektowy Program Rozwoju ”Sami Sobie” w mikroregionie „Dolina Strugu”- współfinansowanego przez Szwajcarię z Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

Szczegółowe informacje niebawem na naszej stronie internetowej.

KLASTER TURYSTYCZNY DOLINY STRUGU

Utworzenie klastra turystycznego „Doliny Strugu” to nowa inicjatywa Regionalnego Towarzystwa Rolno – Przemysłowego „Dolina Strugu” mająca za cel połączenie sił i współdziałanie w kierunku rozwoju turystyki i agroturystyki na naszym regionie.

Na początku czerwca zostanie zorganizowane spotkanie informacyjne w ramach którego przedstawimy:

Odpowiedzi na pytania

W zakładce Swiss Contrybution/Zapytania ofertowe  znajdują sią odpowiedzi na przesłane pytania dotyczące postępowania nr   33/RTRP/SC/2013.

Uruchomienie kolejnego cyklu szkoleń

W miesiącu czerwcu rozpocznie się kolejny cykl bezpłatnych szkoleń komputerowych realizowanych w ramach Projektu pn. Wieloaspektowy Program Rozwoju „Sami Sobie” w mikroregionie „Dolina Strugu”, realizowany przez Regionalne Towarzystwo Rolno – Przemysłowe “Dolina Strugu” współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Szkolenie z zakresu: „Podstawy programowania obiektowego na przykładzie języka JAVA”

...nowe życie ul. Myśliwskiej

Dobiega końca projekt realizowany przez Regionalne Towarzystwo Rolno-Przemysłowe „Dolina Strugu” pn. „Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych w Gminie Błażowa w celu rozwoju edukacji ekologicznej i Eko‑przedsiębiorczości”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

PROGRAM POŻYCZKOWY WSPIERANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DOFINANSOWANIE

NOWY PROGRAM MIKROPOŻYCZKOWY FUNDACJI WSPOMAGANIA WSI
OD 1 KWIETNIA 2013 ROKU OPROCENTOWANIE TYLKO 4,9%
 
Bezpieczne pożyczki dla przedsiębiorców z województwa podkarpackiego. NOWOŚĆ, pożyczki do 40 tysięcy zł.

SZKOLENIE

W kwietniu rozpoczynamy kolejną turę bezpłatnych szkoleń komputerowych " Podstawy obsługi: komputera, programu Word i Excel, Internet i poczta elektroniczna" w Inter Klubach w miejscowościach:
Tyczyn,
Futoma,
Wola Rafałowska,
Kąkolówka
Hyżne

KONKURS NA LOGO

W odpowiedzi na ogłoszony konkurs na stworzenie znaku promującego  markę „Doliny Strugu”

do dnia 28 lutego 2013 r. wpłynęło 182 prace.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Poniżej zamieszczamy informację o wyborze najkorzystniejszej oferty  dot.: postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie pn.: „Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych w Gminie Błażowa w celu rozwoju edukacji ekologicznej i Ekoprzedsiębiorczości – dostawa wyposażenia”:

 

– dostawa wyposażenia pokoi i sal wykładowych,

Strony

Subscribe to Towarzystwo Rolno Przemysłowe RSS