C.R.E.ativE

Ten nietypowy tytuł artykułu jest akronimem nazwy nowego projektu, w którym uczestniczy Regionalne Towarzystwo Rolno-Przemysłowe „Dolina Strugu”. Ideą międzynarodowego projektu pn.  „Promoting and empowering Creative Resourceful, Enterprising Youngsters in Europe „. Celem projektu jest promowanie kreatywności wolontariatu i przedsiębiorczości wśród młodzieży. Projekt jest realizowany w ramach Programu Unii Europejskiej „Młodzież w Działaniu”, dzięki któremu można uzyskać dofinansowanie na realizację projektów dla młodzieży w wieku 13–30 lat.

Raport z konferencji

Poniżej zamieszczamy raport z konferencji pn. Inclusive entrepreneurship która odbyła się w Brukseli 19 listopada 2012 roku. W konferencji Polskę reprezentował Pan Marek Ząbek Prezes Zarządu RTR - P Dolina Strugu. 

Wydłużenie terminu składania prac konkursowych na opracowanie znaku graficznego

Regionalne Towarzystwo Rolno- Przemysłowe „Dolina Strugu” wydłuża termin składania prac konkursowych do dnia 28 lutego 2013 roku.

Konkurs na opracowanie znaku graficznego Doliny Strugu

Regionalne Towarzystwo Rolno- Przemysłowe „Dolina Strugu” organizuje konkurs adresowany do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z gmin Doliny Strugu.

WJAŚNIENIA DOTYCZĄCE TREŚCI OFERTY VI

Błażowa 25.01.2013

Wyjaśnienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Nazwa zadania „Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych w Gminie Błażowa w celu rozwoju edukacji ekologicznej i Ekoprzedsiębiorczości – dostawa wyposażenia”:
 – dostawa wyposażenia pokoi i sal wykładowych

 

Pytanie

Pozycja 2 Prosimy o przedstawienie zdjęcia poglądowego zamawianych krzeseł.

Pozycja 3 Prosimy o przedstawienie zdjęcia poglądowego zamawianych krzeseł.

Odpowiedź:

WJAŚNIENIA DOTYCZĄCE TREŚCI OFERTY V

 

Błazowa 25.01.2013

Wyjaśnienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Nazwa zadania „Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych w Gminie Błażowa w celu rozwoju edukacji ekologicznej i Ekoprzedsiębiorczości – dostawa wyposażenia”:
 – dostawa wyposażenia pokoi i sal wykładowych

 

Pytanie :

WJAŚNIENIA DOTYCZĄCE TREŚCI OFERTY IV

Błazowa 25.01.2013

Wyjaśnienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Nazwa zadania „Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych w Gminie Błażowa w celu rozwoju edukacji ekologicznej i Ekoprzedsiębiorczości – dostawa wyposażenia”:
 – dostawa wyposażenia pokoi i sal wykładowych

 

Pytanie :

Czy zamawiający dopuści aby nogi stołu były metalowe w kolorze chrom tak jak konstrukcja krzeseł?

Odpowiedź:

NIE

Zapytanie ofertowe nr 28/RTRP/2013

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług szkoleniowych, doradczych i eksperckich przez specjalistów ze Szwajcarii.

Zapytanie ofertowe nr 28/RTRP/2013
http://www.dolinastrugu.pl/?q=node/40

WJAŚNIENIA DOTYCZĄCE TREŚCI OFERTY III

24.01.2013

Wyjaśnienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Nazwa zadania „Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych w Gminie Błażowa w celu rozwoju edukacji ekologicznej i Ekoprzedsiębiorczości – dostawa wyposażenia”:
 – dostawa wyposażenia pokoi i sal wykładowych

Pytanie:

WJAŚNIENIA DOTYCZĄCE TREŚCI OFERTY II

24.01.2013

Wyjaśnienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Nazwa zadania „Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych w Gminie Błażowa w celu rozwoju edukacji ekologicznej i Ekoprzedsiębiorczości – dostawa wyposażenia”:
 – dostawa wyposażenia pokoi i sal wykładowych

Pytania:

1. Jakie wymiary ma mieć kwadratowa rama aby zamocować na niej blat o w/w

    wymiarach? 

Strony

Subscribe to Towarzystwo Rolno Przemysłowe RSS