WJAŚNIENIA DOTYCZĄCE TREŚCI OFERTY I

24.01.2013

I Wyjaśnienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Nazwa zadania „Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych w Gminie Błażowa w celu rozwoju edukacji ekologicznej i Ekoprzedsiębiorczości – dostawa wyposażenia”:
 – dostawa wyposażenia pokoi i sal wykładowych

 

Pytanie 1

Proszę o podanie tolerancji wymiarów krzeseł?

Odpowiedź:

Dopuszcza się tolerancję wymiarów krzeseł do 5 % od podanych w górę.

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

 

Błażowa, 21 styczeń 2013 r.
 
Regionalne Towarzystwo Rolno-Przemysłowe „Dolina Strugu”

36-030 Błażowa, ul. Myśliwska 16

zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia

Nazwa zadania: „Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych w Gminie Błażowa

w celu rozwoju edukacji ekologicznej i Eko-przedsiębiorczości –
dostawa wyposażenia”:

– dostawa wyposażenia pokoi i sal wykładowych

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT

15.01.2013

Poniżej zamieszczamy informację o wyborze najkorzystniejszej oferty  dot.: postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie pn.: „Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych w Gminie Błażowa w celu rozwoju edukacji ekologicznej i Ekoprzedsiębiorczości – dostawa wyposażenia”:

 

- część II – dostawa wyposażenia pokoi i sal wykładowych,

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT

Poniżej zamieszczamy informację o wyborze najkorzystniejszych ofert  dot.: postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie pn.: „Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych w Gminie Błażowa w celu rozwoju edukacji ekologicznej i Ekoprzedsiębiorczości – dostawa wyposażenia”:

- część I – dostawa wyposażenia kuchni,

- część II – dostawa wyposażenia pokoi i sal wykładowych,

- część III – dostawa sprzętu elektronicznego.

 

 

 

 

PROGRAM POŻYCZKOWY WSPIERANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DOFINANSOWANIE

NOWY PROGRAM MIKROPOŻYCZKOWY FUNDACJI WSPOMAGANIA WSI
 
Bezpieczne pożyczki dla przedsiębiorców z województwa podkarpackiego. NOWOŚĆ, pożyczki do 40 tysięcy zł.

Program współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007–2013 oraz z budżetu Państwa.

WJAŚNIENIA DOTYCZĄCE TREŚCI OFERT

Błażowa 18.12.2012

Wyjaśnienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Nazwa zadania „Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych w Gminie Błażowa w celu rozwoju edukacji ekologicznej i Ekoprzedsiębiorczości
– dostawa wyposażenia”:
- część I – dostawa wyposażenia kuchni
- część II – dostawa wyposażenia pokoi i sal wykładowych
- część III – dostawa sprzętu elektronicznego.

 

Pytanie 1

SPOTKANIE PSZCZELARZY

Serdecznie zapraszamy na spotkanie organizowane przez RTRP Dolina Strugu dla pszczelarzy z Doliny Strugu tj. gmin Błażowa, Chmielnik, Hyżne i Tyczyn .

UNIEWAŻNIENIE NABORU

Błażowa, dnia 11 grudnia 2012 roku

UNIEWAŻNIENIE OGŁOSZENIA

Otwarty nabór nr 3

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

Błażowa, 7 grudnia 2012 r.
 
Regionalne Towarzystwo Rolno-Przemysłowe „Dolina Strugu”

36-030 Błażowa, ul. Myśliwska 16

zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia

Nazwa zadania: „Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych w Gminie Błażowa

w celu rozwoju edukacji ekologicznej i Eko-przedsiębiorczości –
dostawa wyposażenia”:

- część I – dostawa wyposażenia kuchni

- część II – dostawa wyposażenia pokoi i sal wykładowych

- część III – dostawa sprzętu elektronicznego.

OGŁOSZENIE O SPOTKANIACH HYŻNE I CHMIELNIK

Regionalne Towarzystwo Rolno - Przemysłowe  "Dolina Strugu" informuje, że posiada środki finansowe z Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej  na dofinansowanie w formie bezzwrotnych dotacji, inwestycji związanych z przetwórstwem warzyw.

Celem przybliżenie szczegółowych informacji związanych z ogłoszonym naborem, zainteresowanych zapraszamy na spotkania informacyjne : 

Strony

Subscribe to Towarzystwo Rolno Przemysłowe RSS