GOOD FOOD MARCH

 

 

Zachęcamy wszystkich do udziału w inicjatywie Forum Synergies pod nazwą Good food march. 

Marsz jest wzywaniem do zasadniczej zmiany sposobu w rolnictwie. Wspólna Polityka Rolna musi ulec zmianie!. Rolnicy, mieszkańcy wsi , młodzi ludzie z całej Europy przemaszerują do Brukseli pieszo, pojadą na rowerach m. Zapraszamy wszystkich na 19 września do Brukseli, by tam domagać się dobrej żywności i dobrych praktyk rolnych.

NABÓR WNIOSKÓW ROZPOCZĘTY

Regionalne Towarzystwo Rolno-Przemysłowe „Dolina Strugu”

ogłasza nabór nr 1 wniosków o dofinansowanie dla MŚP na projekty finansowane z Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej w ramach Wieloaspektowy program rozwoju „Sami sobie” w mikroregionie „Dolina Strugu”

dotyczący tradycyjnych piekarni

NABÓR WNIOSKÓW PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE – 2012

 

Informujemy, że od 10 lipca 2012 r. zostaje ogłoszony nabór „Wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego” dla Uczestników Projektu w ramach II edycji, którzy założyli działalność gospodarczą, w ramach projekt Bądź aktywny Bądź przedsiębiorczy.

Nabór prowadzony będzie w dniach od 10 lipca do 23 lipca 2012 r., w godzinach od 7 00 do 15 00 w siedzibie Stowarzyszenia, Błażowa ul. Myśliwska 16 (w Biurze Projektu pokój nr 2 i 4).

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIA

Regionalne Towarzystwo Rolno Przemysłowe „Dolina Strugu zaprasza na bezpłatne szkolenia komputerowe realizowane w ramach Projektu pn. Wieloaspektowy Program Rozwoju „Sami Sobie” w mikroregionie „Dolina Strugu”, realizowany  przez Regionalne Towarzystwo Rolno – Przemysłowe “Dolina Strugu” współfinansowany przez Szwajcarię w ramach  szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

NABÓR WNIOSKÓW NA WSPARCIE POMOSTOWE DLA UCZESTNIKÓW Z LISTY REZERWOWEJ

Informujemy, że od 10 maja 2012 r. zostaje ogłoszony nabór „Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego” dla Uczestników Projektu w ramach II edycji z listy rezerwowej , którzy założyli działalność gospodarczą, w ramach projektu „Bądź aktywny Bądź przedsiębiorczy”. Nabór prowadzony będzie w dniach od 10 maja do 23 maja 2012 r., w godzinach od 700 do 1500w siedzibie Stowarzyszenia, Błażowa ul. Myśliwska 16 (w Biurze Projektu pokój nr 2 i 4).

ATRAKCYJNE POŻYCZKI DLA FIRM

W imieniu Fundacji Wspomagania Wsi zapraszam przedsiębiorców z województwa podkarpackiego do skorzystania z możliwości uzyskania atrakcyjnej pożyczki na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej.

O pożyczkę mogą ubiegać się osoby stale zamieszkałe na wsi lub w miastach do 20.000 mieszkańców znajdujących się na obszarze województwa podkarpackiego, a które w chwili ubiegania się o pożyczkę są mikroprzedsiębiorcami prowadzącymi działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów „Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej” (Dz. U. 2004, Nr 173, poz.1807).

DOFINANSOWANIE DLA OSÓB Z LISTY REZERWOWEJ

Otrzymaliśmy zgodę z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w  Rzeszowie na podpisanie czterech dodatkowych umów z listy rezerwowej dla uczestników  projektu " Bądź aktywny Bądź przedsiębiorczy". Są to uczestnicy projektu którzy znajdowali się na liście rankingowej na pozycjach od 51 do 54. 

NABÓR WNIOSKÓW NA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE II EDYCJA

Informujemy, że od 8 marca 2012 r. zostaje ogłoszony nabór „Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego” dla Uczestników Projektu w ramach II edycji, którzy założyli działalność gospodarczą, w ramach projektu „Bądź aktywny Bądź przedsiębiorczy”. Nabór prowadzony będzie w dniach od 8 marca do12 marca 2012 r., w godzinach od 700 do 1500w siedzibie Stowarzyszenia, Błażowa ul. Myśliwska 16 (w Biurze Projektu pokój nr 2 i 4).

POSIEDZENIE KOMITETU STERUJĄCEGO

1 marca zbierze się  na kolejnym posiedzeniu  Komitet Sterujący Programu Szwajcarskiego ralizowanego przez Regionalne Towarzystwo Rolno - Przemysłowe "Dolina Strugu". Porzadek obrad obejmuje :

KOLEJNE PIENIĄDZE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW W DOLINIE STRUGU

 

"Lokalna Grupa Działania - Lider Dolina Strugu" ogłosiła kolejne konkursy w ramach następujących działań PROW:

1. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, alokacja środkow finansowych 93 563,00zł,

2. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, alokacja środków 237 040,00zł

Strony

Subscribe to Towarzystwo Rolno Przemysłowe RSS