LISTA RANKINGOWA DZIAŁANIE 6.2

Na podstronie projektu "Bądź aktywny bądź przedsiębiorczy" w zakładce dokumenty do pobrania, wyniki oceny

merytorycznej znajduje się lista rankingowa wniosków ocenionych przez Komisję Oceny Wniosków II Edycja.

 

PIENIĄDZE NA ODNOWĘ WSI W DOLINIE STRUGU

Kolejna szansa na realizację ciekawych inwestycji  w Dolinie Strugu. 

 "Lokalna Grupa Działania - Lider Dolina Strugu" ogłosiła nabór wniosków 

 na Działanie Odnowa i rozwój wsi w programie Leader.

 Termin składania wniosków od 1 do 19 marca 2012.

Konkurs Grantowy "Równać Szanse 2012"

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza Ogólnopolski Konkurs Grantowy w ramach Programu "Równać Szanse 2012" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Celem Programu jest wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców) poprzez podnoszenie ich kompetencji i rozwój umiejętności społecznych.   

Nabór wniosków w projekcie "Bądź aktywny Bądź przedsiębiorczy"

Na podstronie projektu  "Bądź aktywny Bądź przedsiębiorczy" znajdują się szczegółowe informacje o ogłoszonym naborze  wniosków  o przyznanie wsparcia dla uczestników projektu.

Program pożyczkowy

Regionalne Towarzystwo Rolno - Przemysłowe "Dolina Strugu" współpracuje z Fundacją Wspomagania Wsi w Warszawie przy realizacji projektu pn.

Rusza nowy program w Dolinie Strugu

W dniu 6 grudnia na konferencji został  zaprezentowany nowy program realizowany przez Regionalne Towarzystwo Rolno – Przemysłowe „Dolina Strugu”. Program jest współfinansowany przez Szwajcarię w ramach  szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Dolina Strugu

Określenie 'Dolina Strugu' nie jest ścisłym terminem geograficznym czy administracyjnym. Spopularyzowali je na początku lat 90. samorządowcy tego terenu, określając tak obszar wspólnych wówczas przedsięwzięć. Analizując sytuację społeczną i gospodarczą mikroregionu, łatwo dostrzec, iż oprócz nazwy teren ten ma wiele innych wspólnych właściwości. Integracja wokół programu rozwoju "Sami sobie" pozwoliła na pokonanie wielu ograniczeń wynikających z uwarunkowań lokalnych i profilu gospodarczego.

Inter-Kluby

Uruchomienie kolejnego cyklu specjalistycznych szkoleń

Strony

Subscribe to Towarzystwo Rolno Przemysłowe RSS