Młodzież w działaniu

W zakładce programu Młodzież w działaniu umieszczono krótki opis pierwszej fazy jego realizacji