Nabór otwarty nr 3

Błażowa, dnia 11 grudnia 2012 roku

UNIEWAŻNIENIE OGŁOSZENIA

Otwarty nabór nr 3

wniosków o dofinansowanie dla MŚP na projekty dotyczące

tradycyjnych przetwórni warzyw opartych na ekologicznych produktach

 

Z dniem 11 grudnia 2012 roku unieważnia się ogłoszony nabór nr 3 na projekty dotyczące tradycyjnych przetwórni warzyw opartych na ekologicznych produktach.

 

Regionalne Towarzystwo Rolno-Przemysłowe „Dolina Strugu”

ogłasza nabór nr 3 wniosków o dofinansowanie dla MŚP na projekty finansowane

z  Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej w ramach Wieloaspektowego programu rozwoju „Sami sobie” w mikroregionie „Dolina Strugu”

 

dotyczący tradycyjnych przetwórni warzyw

opartych na ekologicznych produktach

 

 

1.Termin składania wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu:

od dnia 16 listopada 2012 r. do dnia 15 stycznia 2013 r

2.Miejsce składania wniosków

Wnioski wraz z wymaganą dokumentacją należy składać osobiście lub przez posłańca w siedzibie Operatora Dotacji - Regionalne Towarzystwo Rolno-Przemysłowe „Dolina Strugu”, ul. Myśliwska 16; 36-030 Błażowa, w godzinach od 7.30 do 14.30 lub przesłać pocztą kurierską lub listem poleconym na adres: Regionalne Towarzystwo Rolno-Przemysłowe „Dolina Strugu”, ul. Myśliwska 16; 36-030 Błażowa.
 

3.Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie muszą być przygotowane zgodnie z:

  • Wytycznymi dla wnioskodawców obowiązującymi dla naboru nr 3,
  • Instrukcją wypełnienia wniosku o dofinansowanie projektu,

 

4.Rodzaje podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie

  • średnie przedsiębiorstwo,
  • małe przedsiębiorstwo,
  • mikroprzedsiębiorstwo,

Siedziba przedsiębiorstwa oraz inwestycja realizowana z dofinansowania jest zlokalizowana na terenie Doliny Strugu, tj. jednej z następujących gmin: Błażowa, Chmielnik, Hyżne i Tyczyn.

5.Rodzaje projektów podlegających dofinansowaniu

Tradycyjna przetwórnia warzyw oparta na ekologicznych produktach – celem działania jest dofinansowanie tradycyjnych przetwórni warzyw, tj. zawierających w swoich ofertach produkty powstałe w oparciu o lokalne surowce ekologiczne (co najmniej 50% surowców używanych do produkcji powinno pochodzić z terenu Podkarpacia) o tradycyjne receptury (bez sztucznych konserwantów i sztucznych barwników).

Produkty muszą spełniać wymogi ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171 poz. 1225 z późn. zm.).

6.Maksymalny poziom dofinansowania projektów objętych dofinansowaniem

  • 60% wydatków kwalifikowanych

7.Minimalna/maksymalna kwota wsparcia ze środków szwajcarskich w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej dla pojedynczego projektu

  • minimalna kwota wsparcia ze środków SPPW: 256 260,00 zł, tj. równowartość 75 000,00 CHF[i],
  • maksymalna kwota wsparcia ze środków SPPW: 512 520,00 zł, tj. równowartość 150 000,00 CHF1

8.Szacunkowa kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu:

1 025 040,00 zł, tj. równowartość 300 000,00 CHF1

9. Szczegółowe informacje na stronie internetowej www.dolinastrugu.pl i  biurze projektu  36-020 Tyczyn ul Kościuszki 8 tel. 17 230 55 77, fax 17 230 12 10 email: strug@intertele.pl