SPOTKANIA INFORMACYJNE

Regionalne Towarzystwo Rolno - Przemysłowe  "Dolina Strugu" informuje, że posiada środki finansowe z Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej  na dofinansowanie w formie bezzwrotnych dotacji, inwestycji związanych z przetwórstwem warzyw.

Celem przybliżenie szczegółowych informacji związanych z ogłoszonym naborem, zainteresowanych zapraszamy na spotkania informacyjne : 

  • środa 28 listopada 2012r. o godzinie 18.00 w siedzibie Stowarzyszenia - Błażowa ul. Myśliwska 16,
  • czwartek 29 listopada 2012 o godzinie 18.00 w siedzibie Okręgowej Spółdzielni Telefonicznej Tyczyn ul Kościuszki 8 (biuro programu Szwajcarskiego).

24.11.2012