SPOTKANIE PSZCZELARZY

Serdecznie zapraszamy na spotkanie organizowane przez RTRP Dolina Strugu dla pszczelarzy z Doliny Strugu tj. gmin Błażowa, Chmielnik, Hyżne i Tyczyn .

Celem spotkania będzie omównienie możliwości dofinansowania w formie dotacji  inwestycji związanych  z rozpoczęciem lub rozwojem działalności pszczelarskiej  z programu pn. Wieloaspektowy Program rozwoju „Sami Sobie” w mikroregionie „Dolina Strugu” dofinansowany z Szwajcarskiego Programu Współpracy.

Spotkanie odbędzie się w czwartek 13 grudnia 2012 roku o godzinie 1700 w Tyczynie ul. Kościuszki 8,  Okręgowa Spółdzielnia Telefoniczna (biuro programu).