INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT

Poniżej zamieszczamy informację o wyborze najkorzystniejszych ofert  dot.: postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie pn.: „Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych w Gminie Błażowa w celu rozwoju edukacji ekologicznej i Ekoprzedsiębiorczości – dostawa wyposażenia”:

- część I – dostawa wyposażenia kuchni,

- część II – dostawa wyposażenia pokoi i sal wykładowych,

- część III – dostawa sprzętu elektronicznego.