INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT

15.01.2013

Poniżej zamieszczamy informację o wyborze najkorzystniejszej oferty  dot.: postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie pn.: „Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych w Gminie Błażowa w celu rozwoju edukacji ekologicznej i Ekoprzedsiębiorczości – dostawa wyposażenia”:

 

- część II – dostawa wyposażenia pokoi i sal wykładowych,