ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

 

Błażowa, 21 styczeń 2013 r.
 
Regionalne Towarzystwo Rolno-Przemysłowe „Dolina Strugu”

36-030 Błażowa, ul. Myśliwska 16

zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia

Nazwa zadania: „Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych w Gminie Błażowa

w celu rozwoju edukacji ekologicznej i Eko-przedsiębiorczości –
dostawa wyposażenia”:

– dostawa wyposażenia pokoi i sal wykładowych