WJAŚNIENIA DOTYCZĄCE TREŚCI OFERTY I

24.01.2013

I Wyjaśnienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Nazwa zadania „Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych w Gminie Błażowa w celu rozwoju edukacji ekologicznej i Ekoprzedsiębiorczości – dostawa wyposażenia”:
 – dostawa wyposażenia pokoi i sal wykładowych

 

Pytanie 1

Proszę o podanie tolerancji wymiarów krzeseł?

Odpowiedź:

Dopuszcza się tolerancję wymiarów krzeseł do 5 % od podanych w górę.

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuszcza krzesło o wymiarach minimalnych szer. 370 mm, gł. 430 mm, wys. 850 mm, z siedziskiem fi 410 mm,  i oparciem tapicerowanym skajem w ¾ powierzchni?

Odpowiedź:

W związku z licznymi pytaniami odnośnie wymiarów krzeseł podanych w załączniku nr 2, informujemy, że możliwe jest dostarczenie krzeseł  o wymiarach: szer. 370 mm, gł. 430 mm, wys. 850 mm, z siedziskiem fi 410 mm  z tolerancją do 5 % w górę  wymagane jest  również aby oparcie było tapicerowane  min.  ¾ powierzchni.  Kolor tapicerki zostanie uzgodniony po wyborze oferty. Pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie 3

Czy Zamawiający wymaga aby stoły do jadalni/ świetlicy miały metalową kwadratową ramę i metalowe nogi, czy drewniane podstole i drewniane nogo?

Odpowiedź:

Stoły mogą mieć podstole i nogi drewniane

Pytanie 4

Proszę o określenie czy Zamawiający wymaga, aby blaty stołów były wykonane z płyty odpornej na wysokie temperatury z podwyższona odpornością na ścieranie, czy blat ma być wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej dwustronnie melaminowanej 28mm?

Odpowiedź:

Blaty wykonane z płyty melaminowanej 28mm. Krawędzie blatów zabezpieczone trwałem obrzeżem ABS o grubości od 2 do 3 mm. Kolor i deseń płyty należy uzgodnić z zamawiającym po wyborze oferty

Pytanie 5

Czy zamawiający dopuszcza montaż mebli za pomocą złączy meblowych typu konfirmat?

Odpowiedź:

Dopuszcza się montaż mebli za pomocą łączy konfirmat oraz ustalających kołków meblowych.  Konfirmaty na bokach zewnętrznych (widocznych) muszą być zaklejone zaślepkami w kolorze płyty.

Niniejsze odpowiedzi są wiążące dla wszystkich  potencjalnych oferentów .