WJAŚNIENIA DOTYCZĄCE TREŚCI OFERTY II

24.01.2013

Wyjaśnienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Nazwa zadania „Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych w Gminie Błażowa w celu rozwoju edukacji ekologicznej i Ekoprzedsiębiorczości – dostawa wyposażenia”:
 – dostawa wyposażenia pokoi i sal wykładowych

Pytania:

1. Jakie wymiary ma mieć kwadratowa rama aby zamocować na niej blat o w/w

    wymiarach? 

2. Do metalowej ramy mają być przykręcone drewniane nogi.

   Czy Zamawiający potwierdza w/w zapis a jeżeli tak, to prosimy określić sposób

   przykręcenia nóg do ramy.  

Odpowiedź:

Stoły mogą mieć podstole i nogi drewniane.

Niniejsze odpowiedzi są wiążące dla wszystkich  potencjalnych oferentów .