WJAŚNIENIA DOTYCZĄCE TREŚCI OFERTY III

24.01.2013

Wyjaśnienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Nazwa zadania „Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych w Gminie Błażowa w celu rozwoju edukacji ekologicznej i Ekoprzedsiębiorczości – dostawa wyposażenia”:
 – dostawa wyposażenia pokoi i sal wykładowych

Pytanie:

Ad1- stolik narożny szatni pracowniczej- aby blat był odporny na wysoką temperaturę i częste zmywanie zaleca się wykonanie stolika z płyty HPL, która jest droższa od płyty melaminowanej, ponieważ płyta melaminowana pod wpływem wody może pęcznieć i nie jest odporna na działanie wysokich temperatur.

Odpowiedź:

Blaty wykonane z płyty melaminowanej 28mm. Krawędzie blatów zabezpieczone trwałem obrzeżem ABS o grubości od 2 do 3 mm. Kolor i deseń płyty należy uzgodnić z zamawiającym po wyborze oferty.

Niniejsze odpowiedzi są wiążące dla wszystkich  potencjalnych oferentów .