Zapytanie ofertowe nr 28/RTRP/2013

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług szkoleniowych, doradczych i eksperckich przez specjalistów ze Szwajcarii.

Zapytanie ofertowe nr 28/RTRP/2013
http://www.dolinastrugu.pl/?q=node/40