WJAŚNIENIA DOTYCZĄCE TREŚCI OFERTY V

 

Błazowa 25.01.2013

Wyjaśnienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Nazwa zadania „Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych w Gminie Błażowa w celu rozwoju edukacji ekologicznej i Ekoprzedsiębiorczości – dostawa wyposażenia”:
 – dostawa wyposażenia pokoi i sal wykładowych

 

Pytanie :

Pozycja 1 Prosimy o okreslenie przy stolikach naroznych , któtry parametr jest wysokością, szerokością i długością?

Odpowiedź:

wysokość 72 cm

szerokość 70 cm

długość 70 cm

Pytanie 2

Pozycja 4 Prosimy o określenie przy stolikach do jadalni, który parametr jest wysokośćią, szerokością i długością?

Odpowiedź:

wysokość 72 cm

szerokość 90 cm

długość 190 cm

 

Niniejsze odpowiedzi są wiążące dla wszystkich  potencjalnych oferentów .