WJAŚNIENIA DOTYCZĄCE TREŚCI OFERTY VI

Błażowa 25.01.2013

Wyjaśnienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Nazwa zadania „Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych w Gminie Błażowa w celu rozwoju edukacji ekologicznej i Ekoprzedsiębiorczości – dostawa wyposażenia”:
 – dostawa wyposażenia pokoi i sal wykładowych

 

Pytanie

Pozycja 2 Prosimy o przedstawienie zdjęcia poglądowego zamawianych krzeseł.

Pozycja 3 Prosimy o przedstawienie zdjęcia poglądowego zamawianych krzeseł.

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada zdjęć krzeseł

 

Niniejsze odpowiedzi są wiążące dla wszystkich  potencjalnych oferentów .