Konkurs na opracowanie znaku graficznego Doliny Strugu

Regionalne Towarzystwo Rolno- Przemysłowe „Dolina Strugu” organizuje konkurs adresowany do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z gmin Doliny Strugu.

Przedmiotem konkursu jest opracowanie znaku graficznego (logotypu, symbolu) który ma wspierać integrację mieszkańców, rozbudzać poczucie lokalnej tożsamości (mieszkańców gmin: Błażowa, Chmielnik, Hyżne, Tyczyn).

Zwycięskie logo będzie wykorzystywane w działaniach promocyjnych w mikroregionie „Dolina Strugu” przez co ma zwiększyć rozpoznawalność mikroregionu.

Dla najlepszych prac przewidziano atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Regulamin konkursu na opracownie znaku graficznego.