Wydłużenie terminu składania prac konkursowych na opracowanie znaku graficznego

Regionalne Towarzystwo Rolno- Przemysłowe „Dolina Strugu” wydłuża termin składania prac konkursowych do dnia 28 lutego 2013 roku.

Nagrody