C.R.E.ativE

Ten nietypowy tytuł artykułu jest akronimem nazwy nowego projektu, w którym uczestniczy Regionalne Towarzystwo Rolno-Przemysłowe „Dolina Strugu”. Ideą międzynarodowego projektu pn.  „Promoting and empowering Creative Resourceful, Enterprising Youngsters in Europe „. Celem projektu jest promowanie kreatywności wolontariatu i przedsiębiorczości wśród młodzieży. Projekt jest realizowany w ramach Programu Unii Europejskiej „Młodzież w Działaniu”, dzięki któremu można uzyskać dofinansowanie na realizację projektów dla młodzieży w wieku 13–30 lat. Młodzi ludzie mogą realizować swoje pasje, rozwijać umiejętności i zdobywać nowe doświadczenia w czasie wolnym od nauki. Dla naszego Stowarzyszenia jest to pierwszy projekt międzynarodowy. Liderem projektu są Włosi, w projekcie biorą udział partnerzy z Wielkiej Brytanii, Szwecji, Turcji, Hiszpanii i Polski.
Do udziału w projekcie wybraliśmy siedmioosobową grupę młodzieży, uczniów i studentów z naszej gminy.
Jednym z warunków udziału w projekcie była dobra znajomość języka angielskiego. W pierwszym etapie realizowanego projektu zorganizowaliśmy spotkania „burze mózgów” z młodzieżą, w trakcie których dyskutowaliśmy i wymienialiśmy poglądy na temat roli wolontariatu, i przedsiębiorczości. Poruszaliśmy kwestie, jakie cechy powinien mieć wolontariusz, w jakich sektorach pomoc powinna się skupiać, jak zachęcać ludzi do idei wolontariatu. Podobne tematy poruszaliśmy dyskutując o roli przedsiębiorczości. Przed nami spotkanie, w trakcie którego będą omawiane tematy związane z aktywnym obywatelstwem i możliwością włączania młodzieży w sprawy publiczne w środowisku lokalnym. Uczestnicy projektu mają do dyspozycji dwa narzędzia komunikacji – wirtualne forum i stronę internetową, dzięki którym mogą już obecnie wymieniać swoje poglądy i doświadczenia z partnerami zagranicznymi. Wypracowane stanowiska i doświadczenia w trakcie spotkań będą prezentowane na międzynarodowej konferencji, która odbędzie się w Piacenzie.
Jest to miasteczko na północy Włoch. Konferencja, w której będzie brała udział młodzież, odbędzie się w dniach od 16 do 19 kwietnia 2013 r. W konferencji będzie uczestniczyło 42 młodych osób z 6 krajów europejskich, w tym siedmioro młodych osób z naszej gminy. Projekt pozwoli młodzieży dzielić się swoimi doświadczeniami, wiedzą, uczestnicy w trakcie spotkań będą prezentować swoje opinie i dobre praktyki ze swoich krajów. W programie jest również zwiedzanie miasta i imprezy integracyjne dla młodzieży. Językiem obowiązującym w trakcie konferencji będzie język angielski.
Podróż do Włoch będzie kilku etapowa, planujemy wylot 15 kwietnia br. z Rzeszowa przez Warszawę do Mediolanu, następnie pociągiem do Piacenzy, powrót 20 kwietna br. Po powrocie podzielimy się swoimi wrażeniami z czytelnikami „Kuriera”.
Marek Ząbek
Prezes Zarządu
RTR- P „Dolina Strugu”