INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Poniżej zamieszczamy informację o wyborze najkorzystniejszej oferty  dot.: postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie pn.: „Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych w Gminie Błażowa w celu rozwoju edukacji ekologicznej i Ekoprzedsiębiorczości – dostawa wyposażenia”:

 

– dostawa wyposażenia pokoi i sal wykładowych,