KONKURS NA LOGO

W odpowiedzi na ogłoszony konkurs na stworzenie znaku promującego  markę „Doliny Strugu”

do dnia 28 lutego 2013 r. wpłynęło 182 prace.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za aktywny udział  w konkursie.