Uruchomienie kolejnego cyklu szkoleń

W miesiącu czerwcu rozpocznie się kolejny cykl bezpłatnych szkoleń komputerowych realizowanych w ramach Projektu pn. Wieloaspektowy Program Rozwoju „Sami Sobie” w mikroregionie „Dolina Strugu”, realizowany przez Regionalne Towarzystwo Rolno – Przemysłowe “Dolina Strugu” współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Szkolenie z zakresu: „Podstawy programowania obiektowego na przykładzie języka JAVA”

 

Program szkolenia:

 1. Wprowadzenie do technologii Java
 2. Narzędzia
 3. Podstawy składni języka Java
 4. Instrukcje sterujące wykonaniem programu
 5. Operatory, przypisania, konwersja i rzutowanie
 6. Programowanie obiektowe
 7. Kolekcje
 8. Obsługa wyjątków
 9. Operacje na napisach i formatowanie
 10. Obsługa operacji wejścia/wyjścia
 11. Biblioteka graficzna Swing

Szkolenie skierowane jest do osób chcących nauczyć się projektowania i budowania aplikacji przy użyciu języka Java. Java jest to obecnie najpopularniejszy język programowania. Podczas szkolenia uczestniczy zapoznają się ze składnią języka i wybranymi klasami Javy oraz z pojęciami programowania obiektowego i ich praktycznym wykorzystaniem. Nabędą również umiejętności samodzielnego tworzenia prostych aplikacji.

 

Od uczestników wymagana jest znajomość ogólnej obsługi komputera

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w szkoleniu.

Prosimy o zgłaszanie się telefonicznie do Biura Projektu w Tyczynie

tel. 17 230 55 77