Odpowiedzi na pytania

W zakładce Swiss Contrybution/Zapytania ofertowe  znajdują sią odpowiedzi na przesłane pytania dotyczące postępowania nr   33/RTRP/SC/2013.