KLASTER TURYSTYCZNY DOLINY STRUGU

Utworzenie klastra turystycznego „Doliny Strugu” to nowa inicjatywa Regionalnego Towarzystwa Rolno – Przemysłowego „Dolina Strugu” mająca za cel połączenie sił i współdziałanie w kierunku rozwoju turystyki i agroturystyki na naszym regionie.

Na początku czerwca zostanie zorganizowane spotkanie informacyjne w ramach którego przedstawimy:

  • krótką informację o zasadach funkcjonowania klastra,
  • korzyściach płynących z udziału w klastrze,
  • możliwości dofinansowania rozwoju turystyki lub agroturystyki

Na spotkanie zapraszamy agroturystów i wszystkich zainteresowanych przystąpieniem do klastra.

Zgłoszenia telefoniczne 17 230 55 77.