DOTACJE DLA PSZCZELARZY

Informujemy, że w bieżącym roku zostanie uruchomiony przez Regionalne Towarzystwo Rolno - Przemysłowe „Dolina Strugu” program dotacyjny dla pszczelarzy. Alokacja środków wynosi 70 000,00 CHF (Franków Szwajcarskich).

Dotacje będą przyznawane w ramach programu pn.„Wieloaspektowy Program Rozwoju ”Sami Sobie” w mikroregionie „Dolina Strugu”- współfinansowanego przez Szwajcarię z Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

Szczegółowe informacje niebawem na naszej stronie internetowej.