DOTACJE NA TURYSTYKĘ I AGROTURYTSTYKĘ

W roku 2013 zostanie uruchomiony przez Regionalne Towarzystwo Rolno - Przemysłowe „Dolina Strugu” program dotacyjny wspierający turystykę i agroturystykę w Dolinie Strugu. Alokacja środków wynosi 80 000,00 CHF (Franków Szwajcarskich).
Dotacje będą przyznawane w ramach programu pn.„Wieloaspektowy Program Rozwoju ”Sami Sobie” w mikroregionie „Dolina Strugu”- współfinansowanego przez Szwajcarię z Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej
Szczegółowe informacje niebawem na naszej stronie internetowej.