DOBRE PRAKTYKI

W biuletynie informacyjnym nr 1  " Inwestujemy w rozwój" wydawanym przez Samorzad Województwa Podkarpackiego ukazał się artykuł o realizowanym przez Regionalne Towarzytwo Rolno - Przemysłowe "Dolina Strugu" projekcie  pn. „Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych w Gminie Błażowa w celu rozwoju edukacji ekologicznej i Eko przedsiębiorczości”.

Projekt został pokazany jako przykład dobrej praktyki przy rewitalizacji obszarów zdegradowanych.

Zapraszamy do lektury.