WSPARCIE DLA AGROTURYSTÓW SPOTKANIE INFORMACYJNE

Regionalne Towarzystwo Rolno – Przemysłowe „Dolina Strugu” zaprasza rolników i agroturystów z Doliny Strugu do  Centrum Edukacji Ekologicznej w Błażowej

przy ul Myśliwskiej w czwartek 20 czerwca 2013 na godzinę 17 00 na spotkanie informacyjne.

W trakcie spotkania zaprezentujemy:

  • pomysł na nową inicjatywę polegającą na utworzeniu Klastra agroturystycznego Doliny Strugu,
  • przedstawimy wstępne informacje na jakich zasadach udzielane będą dotacje dla agroturystów z Doliny Strugu