Inter-Kluby

Uruchomienie kolejnego cyklu specjalistycznych szkoleń

Dnia 20 sierpnia rozpocznie się kolejny cykl bezpłatnych specjalistycznych szkoleń komputerowych realizowanych w ramach Projektu pn. Wieloaspektowy Program Rozwoju „Sami Sobie” w mikroregionie „Dolina Strugu”, realizowany przez Regionalne Towarzystwo Rolno – Przemysłowe “Dolina Strugu” współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Szkolenie o tematyce obróbka filmu na bazie programu Corel VideoStudio Pro bedzie się odbywało  w dniach 20,21,22,23 sierpnia 2012 roku o godzinie 12:00 w Inter-Klubie w Błażowej oraz o godzinie 17:00 w Inter-klubie w Wólce Hyżneńskiej.

Uczestnikami szkoleń będą osoby (po 7 osób w każdej lokalizacji) które przysłały swoje zgłoszenia drogą mailową, zostały zakwalifikowane do udziału w szkoleniu oraz potwierdziły uczestnictwo w nim.

Kursanci na zajęciach zapoznają się z tematyką: podstaw rejstracji obrazu video, dodawania przycinania i korekcji klipów video, dźwiękiem w nagraniu, a także będą ćwiczyć pracę z napisami, animacjami i zdjęciami. Mamy nadzieję że szkolenie spełniło oczekiwania i nabyte umiejętności zostaną wykorzystywane w praktyce.

O rozpoczęciu szkoleń dla pozostałych chętnych poinformujemy w późniejszym terminie.

 

 

Zakończenie szkolenia - Wola Rafałowska, Zabratówka

17 sierpnia w Inter-Klubach w Woli Rafałowskiej i Zabratówce zakończono kolejne szkolenia z cyklu bezpłatnych specjalistycznych szkoleń komputerowych realizowanych w ramach Projektu pn. Wieloaspektowy Program Rozwoju „Sami Sobie” w mikroregionie „Dolina Strugu”, realizowany przez Regionalne Towarzystwo Rolno – Przemysłowe “Dolina Strugu” współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Uczestnicy w ramach zajęć nabywali umiejętności m.in. w zakresie: korekty i retuszu zdjęć, obracania, kadrowania, zmiany rozmiaru zdjęcia, korekcji perspektywy, nasycenia barw.

Każdemu uczestnikowi wręczono Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia z zakresu Corel Paintshop Pro.

Obraz 11   Obraz 12   Obraz 13   Obraz 14

 

Kolejne szkolenia - Wola Rafałowska, Zabratówka

Kolejne szkolenia zostaną przeprowadzone w dniach: 13,14.16. i 17 sierpnia o godz.12:00 w Inter-klubie w Woli Rafałowskiej oraz o godz. 17:00 w Inter-klubie w Zabratówce.

Zapraszamy chętnych którzy przysłali swoje zgłoszenia drogą mailową, zostali zakwalifikowani do udziału w szkoleniu oraz potwierdzili uczestnictwo w nim.

 

 

Zakończenie szkolenia - Tyczyn

2 sierpnia w Inter-Klubie w Tyczynie zakończono kolejne szkolenie z cyklu bezpłatnych specjalistycznych szkoleń komputerowych realizowanych w ramach Projektu pn. Wieloaspektowy Program Rozwoju „Sami Sobie” w mikroregionie „Dolina Strugu”, realizowany przez Regionalne Towarzystwo Rolno – Przemysłowe “Dolina Strugu” współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Uczestnicy w ramach zajęć nabywali umiejętności m.in. w zakresie: korekty i retuszu zdjęć, obracania, kadrowania, zmiany rozmiaru zdjęcia, korekcji perspektywy, nasycenia barw.

Każdemu uczestnikowi wręczono Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia z zakresu Corel Paintshop Pro.

Obraz 10

 

Kolejne szkolenie - Tyczyn

Kolejne szkolenie zostanie przeprowadzone w dniach: 30 i 31 lipca oraz 1 i 2 sierpnia o godz. 17:00 w Inter-klubie w Tyczynie

Zapraszamy chętnych którzy przysłali swoje zgłoszenia drogą mailową, zostali zakwalifikowani do udziału w szkoleniu oraz potwierdzili uczestnictwo w nim.

 

Zakończenie szkolenia - Hyżne, Borek Stary

26 lipca w Inter-Klubach w Hyżnem oraz Borku Starym zakończono kolejne szkolenie z cyklu bezpłatnych specjalistycznych szkoleń komputerowych realizowanych w ramach Projektu pn. Wieloaspektowy Program Rozwoju „Sami Sobie” w mikroregionie „Dolina Strugu”, realizowany przez Regionalne Towarzystwo Rolno – Przemysłowe “Dolina Strugu” współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Uczestnicy w ramach zajęć nabywali umiejętności m.in. w zakresie: korekty i retuszu zdjęć, obracania, kadrowania, zmiany rozmiaru zdjęcia, korekcji perspektywy, nasycenia barw.

Każdemu uczestnikowi wręczono Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia z zakresu Corel Paintshop Pro.

Obraz 8       Obraz 9     

 

Kolejne szkolenia - Hyżne, Borek Stary

Kolejne szkolenia zostaną przeprowadzone w dniach: 23, 24, 25, i 26 lipca o godz.12:00 w Inter-klubie w Hyżnem oraz o godz. 17:00 w Inter-klubie w Borku Starym.

Zapraszamy chętnych którzy przysłali swoje zgłoszenia drogą mailową, zostali zakwalifikowani do udziału w szkoleniu oraz potwierdzili uczestnictwo w nim.

 

Zakończenie szkolenia - Dylągówka

20 lipca w Inter-Klubie w Dylagówce zakończono kolejne szkolenie z cyklu bezpłatnych specjalistycznych szkoleń komputerowych realizowanych w ramach Projektu pn. Wieloaspektowy Program Rozwoju „Sami Sobie” w mikroregionie „Dolina Strugu”, realizowany przez Regionalne Towarzystwo Rolno – Przemysłowe “Dolina Strugu” współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Uczestnicy w ramach zajęć nabywali umiejętności m.in. w zakresie: korekty i retuszu zdjęć, obracania, kadrowania, zmiany rozmiaru zdjęcia, korekcji perspektywy, nasycenia barw.

Każdemu uczestnikowi wręczono Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia z zakresu Corel Paintshop Pro.

Obraz 7

Kolejne szkolenie - Dylągówka

Kolejne szkolenie zostanie przeprowadzone w dniach: 17,18,19,20 lipca o godz. 17:00 w Inter-klubie w Dylągówce.

Zapraszamy chętnych którzy przysłali swoje zgłoszenia drogą mailową, zostali zakwalifikowani do udziału w szkoleniu oraz potwierdzili uczestnictwo w nim.

 

Zakończenie szkolenia - Futoma, Kąkolówka

16 lipca w Inter-Klubach w Futomie oraz Kąkolówce zakończono kolejne szkolenie z cyklu bezpłatnych specjalistycznych szkoleń komputerowych realizowanych w ramach Projektu pn. Wieloaspektowy Program Rozwoju „Sami Sobie” w mikroregionie „Dolina Strugu”, realizowany przez Regionalne Towarzystwo Rolno – Przemysłowe “Dolina Strugu” współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Uczestnicy w ramach zajęć nabywali umiejętności m.in. w zakresie: korekty i retuszu zdjęć, obracania, kadrowania, zmiany rozmiaru zdjęcia, korekcji perspektywy, nasycenia barw.

Każdemu uczestnikowi wręczono Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia z zakresu Corel Paintshop Pro.

Poniżej zdjęcia uczestników

Obraz 3         Obraz4            Obraz 5         Obraz 6

 

Kolejne szkolenia - Futoma, Kąkolówka

Kolejne szkolenia zostaną przeprowadzone w dniach: 11,12,13,16 lipca o godz.12:00 w Inter-klubie w Futomie oraz o godz. 17:00 w Inter-klubie w Kąkolówce.

Zapraszamy chętnych którzy przysłali swoje zgłoszenia drogą mailową, zostali zakwalifikowani do udziału w szkoleniu oraz potwierdzili uczestnictwo w nim.

Pierwsi przeszkoleni

29 czerwca w Inter-Klubach w Błażowej oraz Wólce Hyżneńskiej zakończono pierwsze z cyklu bezpłatnych specjalistycznych szkoleń komputerowych realizowanych w ramach Projektu pn. Wieloaspektowy Program Rozwoju „Sami Sobie” w mikroregionie „Dolina Strugu”, realizowany przez Regionalne Towarzystwo Rolno – Przemysłowe “Dolina Strugu” współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Uczestnicy w ramach zajęć nabywali umiejętności m.in. w zakresie: korekty i retuszu zdjęć, obracania, kadrowania, zmiany rozmiaru zdjęcia, korekcji perspektywy, nasycenia barw.

Każdemu uczestnikowi wręczono Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia z zakresu Corel Paintshop Pro.

Poniżej zdjęcia podczas zajęć

Obraz 1       Obraz 2

Uruchomienie cykli specjalistycznych szkoleń

Dnia 25 czerwca rozpoczyna się cykl bezpłatnych specjalistycznych szkoleń komputerowych realizowanych w ramach Projektu pn. Wieloaspektowy Program Rozwoju „Sami Sobie” w mikroregionie „Dolina Strugu”, realizowany przez Regionalne Towarzystwo Rolno – Przemysłowe “Dolina Strugu” współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Szkolenie o tematyce obróbka zdjęć cyfrowych na bazie programu Corel rozpocznie się w dniach 25,26,28,29 czerwca 2012 roku o godzinie 12:00 w Inter-Klubie w Błażowej oraz o godzinie 17:00 w Inter-klubie w Wólce Hyżneńskiej.

Uczestnikami szkoleń będą osoby (po 7 osób w każdej lokalizacji) które przysłały swoje zgłoszenia drogą mailową, zostały zakwalifikowane do udziału w szkoleniu oraz potwierdziły uczestnictwo w nim.

O rozpoczęciu szkoleń dla pozostałych chętnych poinformujemy w późniejszym terminie.

 

Uruchomienie Interklubów

W ramach programu Wieloaspektowy Program Rozwoju „Sami Sobie” w mikroregionie „Dolina Strugu” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej uruchomione zostało 10 Inter-Klubów na terenie mikroregionu „Dolina Strugu”. W każdym inter klubie jest do dyspozycji 7 komputerów podłączonych do internetu, wyposażonych w podstawowe i specjalistyczne opraogramowanie (Corell).

Inter-kluby zlkoalizowane są w następujących miejscowosciach:

Błażowa,

Borek Stary,

Dylągówka,

Futoma,

Hyżne,

Kąkolówka,

Wola Rafałowska,

Wólka Hyżneńska,

Tyczyn,

Zabratówka.

Inter-Kluby będą pełnić następujące funkcje:

- miejsca integracji( spotkań)- zaplecze dla współpracy osób o podobnych zainteresowaniach

- wspomaganie e-learningu

- specjalistycznych kursów obsługi komputera

- centrum dokumentującego życie społeczne i gospodarcze mikroregionu

- dostępu i współtworzenia społecznościowego portalu WWW Doliny Strugu

- tradycyjnej kawiarenki- funkcja realizowana będzie poza czasem przeznaczonym na realizację wyżej wymienionych działań

Zapraszamy do korzystania z usług Intr-klubów, na początek proponujemy udział w dwóch szkoleniach, poniżej informacja o szkoleniach i formularz zgłoszeniowy.

ogłoszenie o szkoleniu

formularz zgłoszeniowy na szkolenie