NABÓR NA EKSPERTÓW

Regionalne Towarzystwo Rolno-Przemysłowe „Dolina Strugu ogłasza nabór na ekspertów do komisji przyznającej dotacje w ramach programu
pn. Wieloaspektowy Program rozwoju „Sami Sobie” w mikroregionie „Dolina Strugu”,
współfinansowany ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.
Szczegółowe informacje w zakładce SWISS CONTRIBUTION / zapytania ofertowe.