ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA
Zapraszamy do składania ofert na opracowanie księgi znaku marki "Dolina Strugu" - zapytanie nr 41/RTRP/SC/2013
w ramach programu pn. Wieloaspektowy Program rozwoju „Sami Sobie” w mikroregionie „Dolina Strugu”,
współfinansowany ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.
Szczegółowe informacje w zakładce SWISS CONTRIBUTION / zapytania ofertowe.
http://www.dolinastrugu.pl/?q=node/40