Odpowiedzi na pytania

W zakładce Swiss Contrybution/Zapytania ofertowe  znajdują sią odpowiedzi na przesłane pytania dotyczące postępowania nr   40/RTRP/SC/2013.
http://www.dolinastrugu.pl/?q=node/40