NABORY WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE - PIEKARNIE I PRZETWÓRNIE OWOCOWO-WARZYWNE

OGŁOSZENIE NABORÓW WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE TRADYCYJNYCH PIEKARNI I PRZETWÓRNI OWOCOWO-WARZYWNYCH

 

Tyczyn, dnia 30 września 2013 roku

Regionalne Towarzystwo Rolno-Przemysłowe "Dolina Strugu"  ogłosza dwa nabory wniosków o dofinansowanie projektów związanych z realizacja tradycyjnych piekarni oraz tradycyjnych przetwórni owocowo warzywnych. Pełna treść ogłoszeń tych naborów znajduje się  na stronie internetowej RTR-P „Dolina Strugu” pod adresem:
http://www.dolinastrugu.pl w zakładce: Swiss Contribution w podzakładce:

Dofinansowanie projektów MŚP – granty – nabór 4           http://www.dolinastrugu.pl/?q=node/166

oraz

Dofinansowanie projektów MŚP – granty – nabór 5           http://www.dolinastrugu.pl/?q=node/167

Wnioski można będzie składać do 28 października 2013 roku

Wszystkich zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z załączonymi dokumentami i złożenie wniosków o dofinansowanie w zakreślonym termini. Zapytania prosimy kierować: tel. 17 230 55 77 lub mail: k.jaworska@dolinastrugu.pl