ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

Zapraszamy do składania ofert na usługę przeprowadzenia szkoleń dla gospodarstw rolnych, agroturystycznych i MŚP  - zapytanie nr 45/RTRP/SC/2013
w ramach programu pn. Wieloaspektowy Program rozwoju „Sami Sobie” w mikroregionie „Dolina Strugu”,
współfinansowany ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.
Szczegółowe informacje w zakładce SWISS CONTRIBUTION / zapytania ofertowe.
http://www.dolinastrugu.pl/?q=node/40