OGŁOSZENIE NABORÓW WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW PSZCZELARSKICH I AGROTURYSTYCZNYCH

Regionalne Towarzystwo Rolno-Przemysłowe "Dolina Strugu"  ogłosza dwa nabory wniosków o dofinansowanie projektów związanych z rozwojem pszczelarstwa oraz agroturystyki. Pełna treść ogłoszeń tych naborów znajduje się  na stronie internetowej RTR-P „Dolina Strugu” pod adresem:
http://www.dolinastrugu.pl w zakładce: Swiss Contribution w podzakładce:
Dofinansowanie projektów MŚP – granty – nabór 6           http://www.dolinastrugu.pl/?q=node/168
oraz
Dofinansowanie projektów MŚP – granty – nabór 7           http://www.dolinastrugu.pl/?q=node/169
Wnioski można będzie składać do 25 listopada 2013 roku
Wszystkich zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z załączonymi dokumentami i złożenie wniosków o dofinansowanie w określonym terminie. Zapytania prosimy kierować: tel. 17 230 55 77 lub mail: k.jaworska@dolinastrugu.pl
lub
e.kuzniar@dolinastrugu.pl