SPOTKANIE INFORMACYJNO-SZKOLENIOWE DOTYCZĄCE WYPEŁNIANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE - TURYSTYKA

Dnia 13 listopada 2013 roku o godz. 14.00 w Tyczynie (w budynku OST Tyczyn) przy ul. Kościuszki 8, w sali konferencyjnej (na poddaszu) odbędzie się Spotkanie informacyjno-szkoleniowe dotyczące wypełniania wniosków w ramach 7 otwartego naboru dotyczącego dofinansowania przedsięwzięć związanych z turystyką, w ramach Wieloaspektowego Programu rozwoju „Sami Sobie” w mikroregionie „Dolina Strugu” finansowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na spotkanie. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 17 230 55 77