SPOTKANIE INFORMACYJNO-SZKOLENIOWE DOTYCZĄCE WYPEŁNIANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE - PSZCZELARSTWO

Dnia 14 listopada 2013 roku o godz. 10.00 i godzinie 15.00  w Tyczynie (w budynku OST Tyczyn) przy ul. Kościuszki 8, w sali konferencyjnej (na poddaszu) odbędzie się Spotkanie informacyjno-szkoleniowe dotyczące wypełniania wniosków w ramach 6 otwartego naboru dotyczącego dofinansowania przedsięwzięć dotyczących wsparcia w zakresie rozwoju pszczelarstwa, w ramach Wieloaspektowego Programu rozwoju „Sami Sobie” w mikroregionie „Dolina Strugu” finansowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na spotkanie. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 17 230 55 77