WYNIKI OCENY FORMALNEJ

 Nabory wniosków o dofinansowanie tradycyjnych piekarni i przetwórni owocowo-warzywnych
 
 
Tyczyn, dnia 19 listopada 2013 roku
Regionalne Towarzystwo Rolno-Przemysłowe "Dolina Strugu"  informuje o wynikach oceny formalnej wniosków o dofinansowanie złożonych w naborach związanych z realizacja tradycyjnych piekarni oraz tradycyjnych przetwórni owocowo warzywnych. Pełna treść informacji dotyczaca oceny formalnej tych wniosków znajduje się  na stronie internetowej RTR-P „Dolina Strugu” pod adresem:
http://www.dolinastrugu.pl w zakładce: Swiss Contribution w podzakładce:
Dofinansowanie projektów MŚP – granty – nabór 4           http://www.dolinastrugu.pl/?q=node/166
oraz
Dofinansowanie projektów MŚP – granty – nabór 5           http://www.dolinastrugu.pl/?q=node/167