NABÓR NA EKSPERTA

Regionalne Towarzystwo Rolno-Przemysłowe „Dolina Strugu ogłasza nabór na eksperta do Komisji Przyznającej Dotacje w ramach programu

pn. Wieloaspektowy Program rozwoju „Sami Sobie” w mikroregionie „Dolina Strugu”,

współfinansowany ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Szczegółowe informacje w zakładce SWISS CONTRIBUTION / zapytania ofertowe nr 47.

http://www.dolinastrugu.pl/?q=node/40