SPOTKANIE INFORMACYJNE DOTYCZACE INICJATYWY KLASTROWEJ

Regionalne Towarzystwo Rolno Przemysłowe „Dolina Strugu” informuje, iż dnia 14 grudnia 2013 roku w Tyczynie i Błażowej odbędzie się spotkanie dla osób prowadzących gospodarstwa agroturystyczne  bądź zamierzających rozpocząć działalność związaną z agroturystyką.
Celem spotkania będzie przedstawienie uczestnikom informacji o inicjatywie utworzenia  klastra turystycznego na terenie „ Doliny Strugu”.  
Miejsce spotkania:

  •   Godz. 9:00 w Tyczynie w budynku OST ul. Kościuszki 8
  •   Godz.10:30 w Błażowej w budynku Centrum Edukacji Ekologicznej ul. Myśliwska 18

Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Projektu w Tyczynie, ul Kościuszki 8 w lub pod nr telefonu 17 230 55 77

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.