ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia dla mieszkańców z Doliny Strugu z zakresu:  produkcji ekologicznej i wytwarzania produktu lokalnego!

 

Uczestnikiem szkolenia może być: osoba prowadząca gospodarstwo rolne, jej współmałżonek lub domownik zamieszkały na terenie czterech gmin: Błażowa, Chmielnik, Hyżne, Tyczyn, a także prowadzący gospodarstwo rolne w tym terenie.

Wymagania- kopia aktualnego nakazy płatniczego podatku rolnego wydanego przez Urząd Gminy

 

 Łączna liczba godzin szkolenia: 40 godzin.

Lokalizacja: centrum Skarby Doliny (obok siedziby spółki Chmielnik S.A Chmielnik 146)

 

Podczas szkoleń oferujemy wyżywienie (obiad oraz kawę i herbatę)

Istnieje możliwość dowozu

 

Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie pod numerem tel. 17 2296 588

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w szkoleniu.

 

Tematyka szkoleń                     Ankieta