ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

Zapraszamy do składania ofert na dostarczenie materiałów biurowych - zapytanie ofertowe nr. 55/RTRP/SC/2014 w ramach programu pn. Wieloaspektowy Program rozwoju " Sami Sobie" w mikroregionie "Dolina Strugu" współfinansowany ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Szczegółowe informacje w zakładce SWISS CONTRIBUTION / zapytania ofertowe.
http://www.dolinastrugu.pl/?q=node/40