ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

Zapraszamy do składania ofert na dostarczenie materiałów eksploatacyjnych do drukarek - zapytanie ofertowe nr. 56/RTRP/SC/2014 w ramach programu pn. Wieloaspektowy Program rozwoju " Sami Sobie" w mikroregionie "Dolina Strugu" współfinansowany ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Szczegółowe informacje w zakładce SWISS CONTRIBUTION / zapytania ofertowe.