Zapytania ofertowe nr 55/RTRP/SC/2014, 56/RTRP/SC/2014

W związku z zapytaniem ofertowym nr 55/RTRP/SC/2014 oraz 56/RTRP/SC/2014 proszę o składanie ofert na adres : Biuro Projektu w Tyczynie, 36-020 Tyczyn, ul Kościuszki 8.